Historien bag Five O`Clock.

Da grundlaget blev skabt.
Da ærkekøbenhavneren Palle Hebo bravt sekunderet af sin hustru, Inge, i 1964 indrettede 20 bowlingbaner i den tidligere Gartnernes Auktionshal ved Tivoli Aalborg, var den om ikke den første, så i hvert fald blandt de første bowlinghaller i provinsen.
Palle Hebo var en af de keglespillende københavnere, der senere tog bowling på programmet. Det skete efter, at de et par gange månedligt tog turen til Hälsingborg, hvor der var indrettet en bowlinghal med automatisk keglerejsning. Sverige var nemlig det første land i Europa, hvor bowling blev dyrket, introduceret af den gamle svensk-amerikanske atletikstjerne, Bruno Söderblom. Dygtigt PR-arbejde af Inge og Palle Hebo bevirkede, at firmamedarbejdere strømmede til hallen, hvor kvindelige instruktører tog sig af undervisningen. Blandt de mange interesserede var også medarbejdere fra Aalborg Stiftstidende, hvis boldklub "Stiften" i efteråret 1964 oprettede en bowlingsektion, der fik fast træningstid hver tirsdag klokken 17.
Medarbejderne var alle aktive sportsfolk med relationer fortrinsvis til byens fodboldklubber, hvorfra daværende som forhenværende aktive udtrykte ønske om at deltage i "Stiften"s tirsdagstræning både på grund af venskabelige forbindelser, og fordi træningstidspunktet passede dem fint.

Da klubben blev stiftet.
I sommeren 1965 udgjorde de oprindelige bowlere et mindretal ved træningen, hvorfor man besluttede at stifte en decideret klub uafhængig af et firma.
Den 31. august 1965 afholdtes stiftende generalforsamling, hvor man vedtog at kalde klubben Five O'Clock, hvilket relaterede til træningstidspunktet. Klubbens første bestyrelse bestod af Eivind Samuelsen, formand, Aage Poulsen, kasserer og med Børge Andersen som sekretær.
Klubbens formål var blandt andet at dyrke bowlingspillet indenfor en snæver medlemskreds på maksimalt 25 spillere med hygge og kammeratligt samvær som det primære og de sportslige resultater som det sekundære. Endvidere blev det fastslået, at "Five O'Clock er en mandeklub, der ikke tæller kvinder i sin medlemsskare".

Formænd gennem tiderne.
Kort tid efter stiftelsen trak Eivind Samuelsen sig fra formandsposten, hvor han blev afløst af Sigurd Nielsen, der sammen med Aage Poulsen og Børge Andersen i en årrække stod i spidsen for klubben, indtil han med overtagelsen af Kroghs Vinstue blev selvstændig erhvervsdrivende og derfor trak sig fra formandsposten. Han afløstes af Per Brock, men da også han blev selvstændig og trak sig, trådte Eivind Samuelsen på ny ind som formand, en post han bestred - kun afbrudt af en meget kort periode med Henning Salling Jensen ved roret - frem til 1994. Da Eivind Samuelsen således gennem flere perioder havde virket på formandsposten i adskillige år, var hans beslutning om at stoppe definitiv.
Sam er klubbens stifter, og han har udført et formidabelt arbejde såvel for klubben som for bowlingsporten i Aalborg for hvilket han er hædret med en mindeplade i indgangspartiet i Løvvang Bowling Center.
Frode Christensen blev valgt til ny formand på den ordinære generalforsamling den 24. maj 1994 - altså for godt 16 år siden og han fik – som dirigenten bemærkede – ”Virkelig noget at leve op til”.
Måske lidt sarkastisk ment, men Frode har gennem de foreløbigt 16 år så rigeligt vist, at han formåede at løfte arven og føre klubben helt frem blandt landets bedste.
Ikke mindst hans fortjeneste er det, at vi er en yderst velfunderet klub.
Frode har for sin indsats gennem årene fået mange anerkendelser - Og det er fuldt fortjent!
Michael Christiansen tiltrådte den 11 maj 2010 og afgik den 17 maj 2011.
Dette år med Michael ved roret, blev desværre et år, vi `rigtige` Clockere helst vil glemme hurtigst muligt.
Og vi skal videre!
Frode Christensen er nu igen formand for vor dejlige klub, der pt. kun tæller 11 medlemmer.
MEN ved den ordinære generalforsamling 2019 blev Brian Rubæk valgt som ny formand, da Frode ikke ønskede at fortsætte på posten.

Kvinderne blev et godt aktiv.
Klubbens oprindelige målsætning om maksimalt 25 medlemmer måtte ret hurtigt revideres, og det samme måtte, om end noget senere, den klare passus om "manneklubben, der ikke tæller kvinder blandt sine medlemmer". Efter adskillige mislykkedes tilløb blev den 2. marts 1993 en dato af skelsættende betydning. Her lykkedes det nemlig - selvom det var knebent - at opnå flertal for at optage kvinder som medlemmer, hvilket medførte flere udmeldelser fra de hidtil enerådige mandlige medlemmer. Men det var en demokratisk beslutning, der blev taget, og kvinderne har ikke mindst gennem en fornem sportslig indsats bevist berettigelsen i afgørelsen, idet de på overbevisende måde har kæmpet sig op gennem rækkerne, og nu indtager de en plads blandt landets 8 bedste klubber i 1. division.
Kvinderne har repræsenteret klubben på bedste vis, i sæsonen 2004-2005 opnåede de sølvmedaljer i 1. division, men den helt store triumf kom i sæson 2005-2006 hvor det blev til et dansk mesterskab i Ligaen.

Op- og nedture.
Siden stiftelsen har klubbens medlemmer gjort sig positivt bemærket på mange områder. Ret tidligt fik klubben en jysk mester i herrerækken, vi fik en dansk TV-mester, som Danmarks Radio arrangerede, ledet af navnkundige Gunnar "Nu" Hansen, klubben har flere gange været repræsenteret på herrelandsholdet, og opnåede den foreløbige kulmination ved at sikre klubben det danske mesterskab for 6-mands hold i 1994. Kort tid efter medførte et par uheldige omstændigheder at flere dygtige 1-holdsspillere delvis ufrivilligt, delvis frivilligt forlod klubben, hvilket medførte at klubben måtte rykke ned i 2. division, og i 2002/2003 endnu et ryk ned til 3 division, men allerede i 2005 kom vi op i 2. division igen. Efter at klubben faktisk blev delt op i 2. den 17 maj 2011 er vort hold nu nede i serie A, Vi forventer at få et hold i serie 1. næste sæson.

God økonomisk styring.
I klubbens første år var økonomien beskeden og stort set kun styret af kontingentbetalingen og et enkelt, beskedent sponsorat, et forhold, der blev ændret radikalt efter generalforsamlingen i 1994.
Med besættelsen af næstformands - og kassererposten i en og samme person tog en økonomisk professionelt uddannet leder over, og skabte godt assisteret af formanden samt øvrige ledere, et solidt grundlag for via gode sponsorraterat, at klubben i dag er blandt de bedst økonomiske funderede klubber.
Til medlemmernes udelte tilfredshed.

Hædersbevisninger.
Siden stiftelsen er følgende medlemmer udnævnt til æresmedlemmer: Aage Poulsen, Eivind Samuelsen, Carlo Nielsen, Erland Christensen Leo Christensen,, Else B. Larsen, Frode Christensen, Torben Signer Andersen,,Keld Larsen,Karl Johan Thomsen,Søren Wedel,Joan Wedel,Niels Jørgen Andersen, i nævnte rækkefølge, ligesom Carlo Nielsen og Erland Christensen Frode Christensen samt Torben Signer Andersen er tildelt Jydsk Bowling Unions sølvnål.
I 2005 modtog Frode Christensen JBU`s 10 års nål, samt SAM pokalen
I 2012 modtog Frode Christensen DBwF guldnål.
Endvidere er hæderstitlen "Årets Clocker" hvert år tildelt et medlem for god indsats og klubånd i det forløbne år.

Målsætning.
Baseret på en sund økonomi, dygtige ledere og gode medlemmer er klubben inde i en sund gænge med sportslig fremgang, som på sigt skal bringe klubben helt frem blandt de ypperste indenfor Dansk Bowling.